About

Ernest van Loon werd in 1978 in Amsterdam geboren. Na de middelbare school studeerde hij Economisch Juridische Dienstverlening. Om vervolgens naar de School voor Journalistiek te gaan. Hij maakte radioprogramma’s met o.a. Sjoukje Smit en Eddy Christiani bij de SON. En voor diverse andere omroepen. Daarna deed hij diverse interviews met sterren die in 2003 op de CD “De eerste tien journalistieke jaren…” kwamen. De cd werd in ontvangst genomen door o.a. Robert ten Brink en Jeroen Post.

In 2007 presenteerde hij het boek: “Deze trein rijdt niet verder…” wat met 1700 verkochtte exemplaren en reacties van de burgemeester en de Koningin een groot succes werd. Aan dit boek werkte o.a. Mart Smeets, Paul Haenen en Acda en de Munnik mee. Begin 2008 ontmoette hij twee artiesten. Simon Feenstra en Linda de Wit. Samen met hen maakte hij de single “Wij zijn ‘t Zat..!” Als aanklacht tegen agressie in de samenleving. Waar ruimschoots aandacht aan besteed werd door o.a. TV Noord-Holland en de regionale dagbladen. De tekst en de melodie waren in handen van: Dani Zmobek en Astrid Rhemrev. Eind 2008 presenteerde hij het concert Voices Against Violence in het Van der Valk Hotel op Schiphol. Waar de wethouder van de Haarlemmermeer zijn 1000ste boek in ontvangst nam. En de eerste single werd uitgereikt aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen.

In 2010 bracht hij het boek Visions uit met medewerking van Lee Towers, Nick Nielsen, en SP fractievoorzitter Emile Roemer. Ook kregen mensen tips om lekker te koken van Erik van Loo van restaurant Parkheuvel ** in Rotterdam. Niet lang daarna werd de Visions netwerk bijeenkomst met Koninklijke Horeca Nederland, de SP, en het prestigieuze Radisson Blue Park Lane ***** sterren een succes.

 

Ernest van Loon was born in Amsterdam in 1978. After high school he studied Economic Legal Services. Then go to the School of Journalism. He made radio programs with for example Sjoukje Smit and Eddy Christiani at the SON. And for various other broadcasters. Then he did various interviews with stars which heb bundled to the CD “The first ten journalistic years” in 2003. The CD was received by Robert Ten Brink and Jeroen Post.

In 2007 he presented the book: “This train will not run today…” which was a success of 1700 copies and reactions from the mayor and the Queen. This book included Mart Smeets, Paul Haenen and Acda and the Munnik. In early 2008 he met two artists. Simon Feenstra and Linda de Wit. Together with them, he made the single “Wij zijn het zat.” As a statement against aggression in society. A lot of attention was paid to it by TV Noord-Holland and the regional newspapers. The text and the melody were written by Dani Zmobek and Astrid Rhemrev. At the end of 2008 he presented the concert Voices Against Violence in the Van der Valk Hotel on Schiphol. Where the Alderman of the Haarlemmermeer received its 1000th book. And the first single was awarded to the Dutch Railways Administration.

In 2010 he released the book Visions with the cooperation of Lee Towers, Nick Nielsen, and SP Group Chairman Emile Roemer. People also got tips to on Michelin level by Michelin star chef cook Erik van Loo from restaurant Parkheuvel ** in Rotterdam. Not long after that he organised the Vision Network meeting with Royal Hospitality Netherlands, the SP, and the prestigious Radisson Blue Park Lane ***** stars which also became a success.